Přeskočit na hlavní obsah

25 věcí, které bych si přál vědět o koktavosti, když mi bylo 20

Trpíte sami nebo někdo z Vašich blízkých poruchou plynulosti řeči? Pokud ano, přečtěte si 25 věcí, které bych si přál vědět o koktavosti, když mi bylo 20 od Laurenta Lagarda. Velmi inspirativní a motivující myšlenky, které již mnoha lidem pomohly.

1. Přál bych si vědět, že koktavost není vada a že to není moje chyba.
2. Přál bych si vědět, že koktavost je jen jedna část mé osobnosti.
3. Přál bych si vědět, že smířit se neznamená vzdát se.
4. Přál bych si vědět, že koktavost není vysvětlením všeho, co se mi na sobě a na mém životě nelíbí.
5. Přál bych si vědět, že koktavost je možné překonat.
6. Přál bych si vědět, že společným rysem lidí, kteří koktavost překonali, je, že věděli, že koktavost překonat lze.
7. Přál bych si vědět, že koktavost není prohra a plynulost neznamená úspěch.
8. Přál bych si vědět, že se musíš odvážit být sám sebou se svými ctnostmi i nectostmi.
9. Přál bych si vědět, že otevřeně mluvit o vlastní koktavosti může být taková úleva.
10. Přál bych si vědět, že ostatní budou reagovat na mé koktání přesně takovým způsobem, jakým na ně reaguji já.
11. Přál bych si vědět, že mluvení o koktavosti otevírá dveře do světa neuvěřitelných objevů a setkání.
12. Přál bych si vědět, že nikdy nesmíš koktavosti dovolit zabránit ti v cestě kupředu.
13. Přál bych si vědět, že jakékoliv vyhýbání se je ztrátou času.
14. Přál bych si vědět, že každá cesta začíná prvním krokem.
15. Přál bych si vědět, že nemusíš být dobrý, abys mohl začít, ale musíš začít, aby ses dobrým stal.
16. Přál bych si vědět, že i ten nejmenší čin je lepší než ten nejvznešenější úmysl.
17. Přál bych si vědět, že „jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost není čin, ale zvyk.“ (Aristoteles)
18. Přál bych si vědět, že být pozitivní a změnit vlastní myšlenky může reálně změnit můj život.
19. Přál bych si vědět, že slovo selhání neexistuje. Jsou jen výsledky – vědomosti a kroky k úspěchu
20. Přál bych si vědět, že neexistují obtíže, jsou pouze příležitosti.
21. Přál bych si vědět, že efektivní komunikace není záležitost plynulosti.
22. Přál bych si vědět, že lidé, kteří zadrhávají, mohou konkurovat nejlepším řečníkům a vyhrávat řečnické soutěže
23. Přál bych si vědět, že koktání pozitivně ovlivňuje humor.
24. Přál bych si vědět, že je potřeba hledat radost, ne se orientovat na výkon.
25. Přál bych si vědět, že jednoho dne napíšu tyto řádky. A přál bych si vědět, že jednoho dne budu mluvit s Jane Fraser a přeložím a vydám dvě knížky ze Stuttering Fundation.

zdroj: Laurent Lagarde, http://www.stutteringhelp.org/

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak mluvit s člověkem, který zadrhává - rady našich klientů

Máte ve svém okolí člověka, který zadrhává, a nevíte, jak s ním mluvit? Rádi byste věděli, jak vnímají komunikaci s ostatními samotní balbutici? Zde najdete několik tipů, které jsme sepsali v rámci našeho skupinového sezení.
Jak mluvit s člověkem, který zadrhává?
Mluvte stejně jako s člověkem, který nezadrhává.Dívejte se do očí.Nedoříkávejte slova.Nemluvte nervózně a rychle.Neskákejte druhému do řeči.Nestyďte se dívat se na druhého při zadrhnutí.Povzbuďte pohledem, usmějte se.Zásady komunikace s balbutikem jsou v podstatě zásadami slušné konverzace mezi dvěma lidmi. Je potřeba mít zejména na paměti, že to co si myslíme, že by mohlo pomoct (např. dokončování slov, případně i vět) je pro balbutika velmi nepříjemné. Je třeba ukázat, že máme zájem o to, co nám chce náš komunikační partner sdělit. Tím mu nejvíce pomůžeme.


Předmět Balbutologie nově na Masarykově univerzitě

Jsme rádi, že od podzimního semestru 2019 Katedra Speciální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně zařadila do vzdělávání budoucích logopedů i předmět Balbutologie. V rámci předmětu se studenti zorientují v oboru balbutologie, osvojí si základní terminologii, seznámí se se základními diagnostickými a terapeutickými technikami u dětí i dospělých. Studenti se věnují i praktickému nácviku jednotlivých dovedností nutných k provádění logopedické péče u klientů s koktavostí.

Jsme rádi, že jsme byli osloveni, abychom se na výuce podíleli, a věříme, že přispěje k lepší orientaci čerstvých absolventů studia logopedie v oblasti poruch plynulosti řeči.