Přeskočit na hlavní obsah

Proč (znovu) zkusit logopedii?


Koktavost je často samotnými balbutiky vnímána jako něco, s čím logoped nemůže pomoci. Většinou je toto tvrzení založené na špatné zkušenosti s logopedem (často ještě v průběhu dětství), který je nutil k provádění cvičení, která nebyla zcela vhodná, případně se držel nějakého zaručeného postupu, který však nerezonoval s potřebami daného klienta.

Tímto potom argumentuje řada lidí, kteří tvrdí, že pomoci může pouze člověk, který prošel stejným problémem, a tedy ví, jak si s ním poradit. Toto může být do jisté míry pravda, nicméně tato zkušenost by měla být podložena také studiem a znalostí různých terapeutických principů. Není možné automaticky říct, že co funguje u jednoho člověka automaticky bude fungovat u druhého, jelikož každý člověk je originál. Logoped, který se aktivně o problematiku zajímá, většinou není zastáncem pouze jednoho přístupu a díky svým zkušenostem je schopen vybrat přístup, který bude vyhovovat právě danému klientovi.

Jak najít logopeda, díky kterému se Vaše řeč zlepší?

  1. Dejte na doporučení – pokud máte ve svém okolí někoho, kdo trpí poruchami plynulosti řeči a je se svým logopedem spokojen, pak si domluvte schůzku u tohoto logopeda
  2. Zajímejte se o odbornost – řada logopedů se zaměřuje pouze na určitou oblast, ve které se více vzdělávají. Koktavost je velmi komplexní porucha a pouze s dostatkem znalostí různých přístupů je možné dosáhnout výsledků.
  3. Osobní sympatie a postoj logopeda – setkejte se s logopedem na první schůzce, vyslechněte si, jak při terapii postupuje, a zjistěte, zda je Vám sympatický. Bez toho to nepůjde. Při terapii bude třeba překonat řadu výzev a pokud necítíte, že byste byli ochotni přijímat výzvy právě od tohoto člověka, hledejte dále. Důvěra je důležitá.

Jak poznat dobrého logopeda?

  1. Netvrdí, že má zaručený lék na Váš problém a že zlepšení přijde samo a hned.
  2. Nenutí Vám zbytečná vyšetření, která nemají smysl.
  3. Aktivně se o obor zajímá, sleduje aktuální dění i ve světě.
  4. Udělá si na Vás čas a sezení je adekvátně dlouhé.
  5. Snaží se Vás motivovat k pokroku, ke změně. Po vzájemné domluvě stanovuje úkoly, které Vás posouvají dále a rozvíjejí Vás. Tyto úkoly kontroluje.

Populární příspěvky z tohoto blogu

25 věcí, které bych si přál vědět o koktavosti, když mi bylo 20

Trpíte sami nebo někdo z Vašich blízkých poruchou plynulosti řeči? Pokud ano, přečtěte si 25 věcí, které bych si přál vědět o koktavosti, když mi bylo 20 od Laurenta Lagarda. Velmi inspirativní a motivující myšlenky, které již mnoha lidem pomohly.

1. Přál bych si vědět, že koktavost není vada a že to není moje chyba.
2. Přál bych si vědět, že koktavost je jen jedna část mé osobnosti.
3. Přál bych si vědět, že smířit se neznamená vzdát se.
4. Přál bych si vědět, že koktavost není vysvětlením všeho, co se mi na sobě a na mém životě nelíbí.
5. Přál bych si vědět, že koktavost je možné překonat.
6. Přál bych si vědět, že společným rysem lidí, kteří koktavost překonali, je, že věděli, že koktavost překonat lze.
7. Přál bych si vědět, že koktavost není prohra a plynulost neznamená úspěch.
8. Přál bych si vědět, že se musíš odvážit být sám sebou se svými ctnostmi i nectostmi.
9. Přál bych si vědět, že otevřeně mluvit o vlastní koktavosti může být taková úleva.
10. Přál bych si vědět, že osta…

Jak mluvit s člověkem, který zadrhává - rady našich klientů

Máte ve svém okolí člověka, který zadrhává, a nevíte, jak s ním mluvit? Rádi byste věděli, jak vnímají komunikaci s ostatními samotní balbutici? Zde najdete několik tipů, které jsme sepsali v rámci našeho skupinového sezení.
Jak mluvit s člověkem, který zadrhává?
Mluvte stejně jako s člověkem, který nezadrhává.Dívejte se do očí.Nedoříkávejte slova.Nemluvte nervózně a rychle.Neskákejte druhému do řeči.Nestyďte se dívat se na druhého při zadrhnutí.Povzbuďte pohledem, usmějte se.Zásady komunikace s balbutikem jsou v podstatě zásadami slušné konverzace mezi dvěma lidmi. Je potřeba mít zejména na paměti, že to co si myslíme, že by mohlo pomoct (např. dokončování slov, případně i vět) je pro balbutika velmi nepříjemné. Je třeba ukázat, že máme zájem o to, co nám chce náš komunikační partner sdělit. Tím mu nejvíce pomůžeme.


Předmět Balbutologie nově na Masarykově univerzitě

Jsme rádi, že od podzimního semestru 2019 Katedra Speciální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně zařadila do vzdělávání budoucích logopedů i předmět Balbutologie. V rámci předmětu se studenti zorientují v oboru balbutologie, osvojí si základní terminologii, seznámí se se základními diagnostickými a terapeutickými technikami u dětí i dospělých. Studenti se věnují i praktickému nácviku jednotlivých dovedností nutných k provádění logopedické péče u klientů s koktavostí.

Jsme rádi, že jsme byli osloveni, abychom se na výuce podíleli, a věříme, že přispěje k lepší orientaci čerstvých absolventů studia logopedie v oblasti poruch plynulosti řeči.